Bibliography

Islam Demokrasi Atas Bawah : Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amien Rais

Arief Afandi (Penyunting) (1996) Islam Demokrasi Atas Bawah : Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amien Rais. Pustaka Pelajar

Abstract

: Arief Afandi (Penyunting)
: Buku Teks
: Bahasa Indonesia
:
: 2X6.259.8 Isl i
: Pustaka Pelajar
:
: 1996
: xii, 148 p. ,21 cm 16 cm 0 cm
Subject / Keywords :
ISLAM DAN POLITIK Abdur Rahman Wahid Amien Rais Politik Pluralisme Tauhid
Physical Location :
  • 00196327   Perpustakaan Pusat UMY
  • 00100352   Perpustakaan Pusat UMY
Digital Copies :
No data

Kategori Koleksi