Bibliography

Dilema Buruh Di Rantau : Membongkar Sistem Kerja TKI di Malaysia

BUDIMAN, Iskandar (2004) Dilema Buruh Di Rantau : Membongkar Sistem Kerja TKI di Malaysia. Ar-Ruzz Yogyakarta

Abstract

Dilema Buruh Di Rantau : Membongkar Sistem Kerja TKI di Malaysia

: BUDIMAN, Iskandar
: Buku Teks
: Bahasa Indonesia
:
: 331.559.5 Bud d
: Ar-Ruzz Yogyakarta
:
: 2004
: 0, 445 p. ,21 cm 14 cm 0 cm
Subject / Keywords :
BURUH
Physical Location :
  • 2005101167   Perpustakaan Pusat UMY
  • 2004520259   Perpustakaan Pusat UMY
  • 2005101166   Perpustakaan Pusat UMY
  • 2004520260   Perpustakaan Pusat UMY
  • 2005101168   Perpustakaan Pusat UMY
  • 2004520261   Perpustakaan Pusat UMY
Digital Copies :
No data

Kategori Koleksi