Bibliography

Models of Teaching : model-model pengajaran

Bruce Joyce and Marsha Weil ; dkk (2009) Models of Teaching : model-model pengajaran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Abstract

: Bruce Joyce
: Marsha Weil ; dkk
: Buku Teks
: Bahasa Indonesia
:
: 371.3 Joy m
: Yogyakarta: Pustaka Pelajar
:
: 2009
: 21 x 28cm ; 637pg ; xxi
Subject / Keywords :
-model pengajaran -metode belajar mengajar
Physical Location :
  • 01000676   Perpustakaan Fakultas Agama Islam
  • 01087672   Perpustakaan Fakultas Agama Islam
  • 01000675   Perpustakaan Fakultas Agama Islam
Digital Copies :
No data

Kategori Koleksi