Bibliography

Asas-Asas Hukum Muamalat (hukum perdata Islam)

Ahmad Azhar Basyir (2000) Asas-Asas Hukum Muamalat (hukum perdata Islam). Yogyakarta: UII Press

Abstract

: Ahmad Azhar Basyir
: Buku Teks
: Bahasa Indonesia
:
: 2x4.2 Bas a
: Yogyakarta: UII Press
:
: 2000
: 11 x 18cm ; 134pg ; x
Subject / Keywords :
-hukum perdata Islam -muamalat
Physical Location :
  • 01132438   Perpustakaan Fakultas Agama Islam
  • 01000104   Perpustakaan Fakultas Agama Islam
  • 01102592   Perpustakaan Fakultas Agama Islam
  • 01102593   Perpustakaan Fakultas Agama Islam
  • 01000103   Perpustakaan Fakultas Agama Islam
  • 03197846   Perpustakaan Pusat UMY
Digital Copies :
No data

Kategori Koleksi