Bibliography

Perkawinan dalam Islam : penunjuk praktis membina keluarga muslim

Thariq Ismail Kakhiya (1987) Perkawinan dalam Islam : penunjuk praktis membina keluarga muslim. Jakarta: CV. Yasaguna

Abstract

: Thariq Ismail Kakhiya
: Buku Teks
: Bahasa Indonesia
:
: 2X4.3 Kak p
: Jakarta: CV. Yasaguna
:
: 1987
: 14 x 20cm ; 120pg
Subject / Keywords :
hukum Islam - munakahat
Physical Location :
  • 01001378   Perpustakaan Fakultas Agama Islam
  • 01001040   Perpustakaan Fakultas Agama Islam
Digital Copies :
No data

Kategori Koleksi