Bibliography

KOPERASI DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM (KAJIAN TERHADAP PEMIKIRAN MUHAMMAD DAWAM RAHARJO)

MUHAMMAD DIWAL (2017) KOPERASI DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM (KAJIAN TERHADAP PEMIKIRAN MUHAMMAD DAWAM RAHARJO). YOGYAKARTA: FAI

Abstract

KOPERASI DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM (KAJIAN TERHADAP PEMIKIRAN MUHAMMAD DAWAM RAHARJO)

: MUHAMMAD DIWAL
: Buku Teks
: Bahasa Indonesia
:
: EPI 2017/014 DIW k
: YOGYAKARTA: FAI
:
: 2017
:
Subject / Keywords :
KOPRASI,EKONOMI ISLAM
Physical Location :
  • 01154704   Perpustakaan Fakultas Agama Islam
Digital Copies :
No data

Kategori Koleksi