Bibliography

Kesesuaian Penerapan Tazir Terhadap Nasabah Yang Menunda-nunda Pembayaran Pada Pembiayaan Musyarakah Dalam Perspektif Fatwa Dsn- MUI

Aisyah Khoirun Nisa (2017) Kesesuaian Penerapan Tazir Terhadap Nasabah Yang Menunda-nunda Pembayaran Pada Pembiayaan Musyarakah Dalam Perspektif Fatwa Dsn- MUI. Yogyakarta: FAI

Abstract

Kesesuaian Penerapan Tazir Terhadap Nasabah Yang Menunda-nunda Pembayaran Pada Pembiayaan Musyarakah Dalam Perspektif Fatwa Dsn- MUI

: Aisyah Khoirun Nisa
: Skripsi S1
: Bahasa Indonesia
:
: EPI 2017/047 NIS k
: Yogyakarta: FAI
:
: 2017
:
Subyek / Keywords :
TA'ZIR, MUSYARAKAH
Physical Location :
  • 01157186   Perpustakaan Fakultas Agama Islam
Digital Copies :
Belum ada file.

Kategori Koleksi