Bibliography

Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam

Muhammad Azhar (1996) Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam. Yogyakarta: Lesiska & Pustaka Pelajar

Abstract

: Muhammad Azhar
: Buku Teks
: Bahasa Indonesia
:
: 2x4.09 Azh f
: Yogyakarta: Lesiska & Pustaka Pelajar
:
: 1996
: 12 x 19cm ; 120pg ; x
Subject / Keywords :
fiqih - hukum Islam
Physical Location :
  • 01001242   Perpustakaan Fakultas Agama Islam
Digital Copies :
No data

Kategori Koleksi