Bibliography

Etika Politik Islam

Muhammad Azhar (2014) Etika Politik Islam. Yogyakarta: Mew Trasmedia Communication

Abstract

Buku ini menjelaskan tentang bagaimana etika berpolitik sesuai dengan nilai nilai keislaman

: Muhammad Azhar
:
: eBook Karya UMY
: Bahasa Indonesia
: R(Reference)
: -
: Yogyakarta: Mew Trasmedia Communication
:
: 2014
:
Subject / Keywords :
Islam, Politik Islam, Syiasah Jinayah
Physical Location :
  • 00149818   Perpustakaan Pusat UMY
Digital Copies :
No data

Kategori Koleksi