Bibliography

Detektor alkohol pada minuman dilengkapi tampilan golongan alkohol berbasis arduino uno

Hendri Kurniawan (2017) Detektor alkohol pada minuman dilengkapi tampilan golongan alkohol berbasis arduino uno. Yogyakarta: TA VOK 17 UMY 116

Abstract

: Hendri Kurniawan
: Tugas Akhir D3
: Bahasa Indonesia
:
: TA VOK 116
: Yogyakarta: TA VOK 17 UMY 116
:
: 2017
: 56 hal
Subject / Keywords :
alkohol, golongan alkohol, MQ-3
Physical Location :
  • 00195598   Perpustakaan Pusat UMY
Digital Copies :
No data

Kategori Koleksi