Bibliography

Hak Asasi Manusia : Dalam Fikih Kontemporer

Fauzi (2018) Hak Asasi Manusia : Dalam Fikih Kontemporer. Depok: Kencana

Abstract

Buku ini membahas reaktualisasi pemahaman hak asasi manusia dalam konteks kekinian sesuai dengan roh zaman dengan merujuk kepada teks sakral (Al-Quran dan Sunnah). Pemahaman ini diharapkan dapat menuntun ke arah kehidupan yang egalites , rukun, damai, demokratis dan saling menghargai. Diskurus ini diawali dengan historisitas hak asasi manusia dengan segala dinamikanya , silang pandangan secara konseptual, deklarasi regional HAM, Universal Declaration of Human Right dan perspektif fikih dalam menata kembali pemahaman hak asasi yang dimaksud. Penataan ini dengan merujuk kepada teori al-hirriyyah gender, dan realitas.

: Fauzi
: Buku Teks
: Bahasa Indonesia
:
: 2X0.341.4 Fau h
: Depok: Kencana
:
: 2018
: 206
Subject / Keywords :
Hak Asasi Manusia fikih
Physical Location :
  • 03198732   Perpustakaan Pusat UMY
  • 03195836   Perpustakaan Pusat UMY
  • 03195833   Perpustakaan Pusat UMY
  • 03198733   Perpustakaan Pusat UMY
  • 03198708   Perpustakaan Pusat UMY
  • 03195834   Perpustakaan Pusat UMY
  • 03198734   Perpustakaan Pusat UMY
  • 03198731   Perpustakaan Pusat UMY
  • 03195835   Perpustakaan Pusat UMY
  • 03195832   Perpustakaan Pusat UMY
Digital Copies :
No data

Kategori Koleksi